Login

Výchovné poradenství

Výchovné poradkyně : Mgr. Jaromíra Herzigová

Školní psycholog       : PhDr. Alena Křečanová
                                 Mgr. Alena Krnáčová - speciální pedagog

PPP Jabloňová 30, Praha 10, tel: 778 520 567, 778 540 794

INFORMACE K ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE:

Výchovný poradce zajišťuje v průběhu celého školního roku:

Oblast vzdělávání

 • Péče o žáky: se zvláštními vzdělávacími potřebami
 • ohrožené rizikem školní neúspěšnosti
 • zdravotně postižené
 • talentované

Oblast výchovy

 • Péče o žáky: s výchovnými problémy
 • s poruchami chování
 • v náročných životních situacích
 • ze znevýhodňujícího sociálního a sociokulturního prostředí.

Oblast poradenství

 • poradenství k volbě povolání
 • informační a poradenská činnost pro žáky a zákonné zástupce žáků
 • metodická, informační a poradenská činnost pro ostatní pedagogické pracovníky školy
 • spolupráce s protidrogovým koordinátorem

Spolupráce s pedagogicko–psychologickou poradnou, Jabloňová 30, Praha 10

Metodická spolupráce s PhDr. Křečanovou a Mgr. Mikešovou pravidelně 1x až 2x do měsíce dle potřeby.

Vedení dokumentace

 • Plán činnosti výchovného poradenství
 • seznam žáků školy a tř. učitelů
 • odborné posudky, zprávy PPP a jejich evidence
 • zápisy z jednání výchovné komise
 • evidence žáků, kteří odcházejí na střední školy

Nabídka kurzů Pedagogicko - psychologické poradny pro Prahu 10

Vážení rodiče, PPP pro Prahu 10 nabízí nově připravované kurzy pro žáky ZŠ zaměřené na rozvoj myšlení, pozornosti, grafomotoriky a také nácvik sociálních dovedností.

Kurz grafomotoriky pro rané školáky

(žáky 1. a 2. ročníků ZŠ)

Je vhodný pro děti, u kterých přetrvávají obtíže ve psaném projevu. Cílem je tyto obtíže zmírnit a to vhodnými cvičeními v přímé práci ve skupině dětí. Nedělitelnou součástí kurzu je denní procvičování v domácím prostředí.  Je veden v malé skupince max. 6 dětí.

Obsahuje:

 • Koordinační cvičení hrubé motoriky zaměřené na propojování levé a pravé hemisféry
 • Uvolňovací cviky ramenný, loketní a zápěstí kloub
 • Procvičování jemné motoriky
 • Nácvik grafomotorických prvků dle jednotlivých skupin obtížnosti až po samotné psaní
 • Aktivity provázané s pohybem, slovem – rytmizaci
 • Vlastní uvědomování pohybů, dýchaní, napětí, uvolnění

Zaměřuje se na:

 • Správné držení těla při psaní
 • Správný úchop
 • Rozvoj vizuomotoriky
 • Rozvoj řeči a percepci 
 • Nácvik pozornosti

TERMÍNY:

STŘEDY od 15:00 do 16:00 (21.2, 28.2, 7.3, 14.3, 21.3,28.3, 4.4, 11.4)

Získat podrobnější informace o kurzu a možnost přihlásit se lze telefonicky nebo mailem:

Mgr. Alena Krnáčová speciální pedagog

krnacova@ppp10.eu

770 118 513

Prosím uvést: ZŠ, ročník a věk dítěte, kontakt zákonného zástupce, telefon a email

Cena kurzu: 500 Kč

 

Další nabídky kurzů Pedagogicko - psychologické poradny pro Prahu 10

Arte kurzArte kurz

Fie kurzFie kurz

GrafomotorikaGrafomotorika

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy