9.A, třídní učitelka: Mgr. Kateřina Dražanová

Škola v přírodě 2017

Škola v přírodě 12. 5. - 16. 5. 2017 RS Termit 25, Máchovo jezero.
Fotografie ze školy v přírodě naleznete v sekci fotogalerie.

Průběžné informace k průběhu školního roku 2016/17

Milí žáci,
nezapomínejte odevzdávat první hodinu literatury v novém měsíci zápisy z doporučené četby (seznam jste obdrželi), sledujte i termíny jednotlivých fází zpracování absolventské práce.
Kdy se konají akce související s preventivními programy, najdete v sekci Dokumenty-Primární prevence.
Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách organizace Cermat.
Zkontrolujte si včas, zda jste neztratili platné vysvědčení z předchozích ročníků (případný duplikát škola vystavuje za poplatek).
Nezapomeňte na termín fotografování dne 20.2.2017.
Studujte průběžně, vyplatí se to !

Začátek školního roku 2016/17

Milí deváťáci,
ve čtvrtek 1.9. se přivítáme po prázdninách, seznámíte se s rozvrhem a některými novými vyučujícími. Přineste si s sebou psací potřeby. V pátek 2.9. budete pracovat čtyři vyučovací hodiny podle pokynů třídní učitelky. Do školy si můžete donést věci na Tv, Vv, obal na žákovskou knížku, nezapomeňte si do penálu dát lepidlo, nůžky a přibalte i delší pravítko.
Od pondělí 5. 9. bude probíhat výuka podle rozvrhu.
Požadavky na sešity :
Čj - 2x 544, 3x 524
D - 1x 444
Ov - 1x 524
Pč - 1x 424
Rj - 1x - 544, 1x 524, slovníček - pokračovat v sešitě z 8. ročníku

Škola v přírodě

Fotografie ze školy v přírodě naleznete v sekci fotogalerie.

Průběžné informace ze školního roku 2015/16

- pokračuje program preventivních přednášek : 4.12. Divácké násilí, 7.12. Típni to, 11.12. Extrémismus
- 8.12. se zúčastníme jako diváci vědomostní soutěže (Co víš o energetice) v prostorách divadla Semafor
- 15.12. v kině Světozor přednáška se zaměřením na sexuální výchovu (60,- Kč), akce je prověřená z minulých 
  let a vždy měla velmi dobrou kvalitu
- v předvánočním týdnu plánujeme tradiční adventní vycházku
- přes vánoční prázdniny si žáci zpracují zápisky z doporučené četby a v lednu odevzdají
- častější budou krátké testíčky z dějepisu
- 9.12. tradiční podvečerní adventní tvůrčí program

Průběžné informace - listopad


- 11.11. čtvrtletní pedagogická rada, 12.11. Den otevřených dveří, 16.11. ředitelské volno, 17.11. státní svátek
- 25.11. preventivní program "Rasismus a antisemitismus"
- Čj písemná práce z mluvnice 10.11.
- Čj : ml-slovesný vid (procvičovat), opakovat spojovací výrazy v souvětí
        literatura - epický blok, antické příběhy a hrdinské eposy
- 12.11. proběhne školní kolo Dějepisné olympiády
- D učivo o Marii Terezii a Josefu II., trénovat orientaci na historické mapě
- Ov zajímavé postřehy žáků k tématu Cesta životem (viz nástěnka), foto z akce "Státní symboly" u tř.učitelky
- pochvala všem žákům, kteří se účastnili školního sběru papíru

Průběžné informace - říjen

- Český jazyk :
Mluvnice - nové učivo Obohacování slovní zásoby, opakujeme stále vedlejší věty, 9.10. diktát
Sloh - slohový útvar Výtah (bude zadán i ve čtvrtletní písemné práci)
Literatura - rozbory textů (chorály, lyrika Fr. Villona aj.) , nutné studovat literární pojmy
- Dějepis : 
Baroko - způsob života i architektura, Osvícenský absolutismus, doporučuji návštěvu barokní Prahy a barokního zámku
- Ruský jazyk :
Postupné osvojování písmen azbuky, nutná každodenní příprava - číst, psát a slovíčka
- Akce : Státní symboly - exkurze 14.10.
            Sběr papíru - 20.10. (peníze za sběr zvýší třídní fond, který po ŠvP není příliš vysoký)

Průběžné informace

- okruhy učiva pro vstupní písemnou práci z Čj :
   synonyma, slova citově zabarvená, věta jednočlenná,druhy zájmen, doplněk, přístavek, pravopis velkých písmen,
   korektura textu, druhy vedlejších vět, druhy přísudku, druhy vět podle postoje mluvčího, příslovečné spřežky
- termím vstupní písemné práce z českého jazyka 25.9.
- dne 21.9. odvolána první hodina (z literatury žákům zadána domácí práce)
- 14.10. připomínám akci Státní symboly (místo konání Hrzánský palác, odchod od školy po 1. vyuč. hod.)
- pro rodiče . 14. 10. třídní schůzky

Doporučená četba

Od každého z uvedených autorů zpracovat jedno dílo. Doporučené časové rozvržení máte zapsáno v literárním sešitě.
F. Villon
- F. Villon Balada
- J. Loukotková Navzdory básník zpívá
- divadlení představení Já, Fr. Villon
W. Shakespeare
- literární, divadelní nebo filmové zpracování díla dle vlastního výběru
I.A.Krylov
- deset bajek dle vlastního výběru
K.J. Erben
- Kytice (přečíst) + filmové zpracování
K. Čapek
- RUR
- Válka s mloky
- Bílá nemoc


Klub mladého diváka
- zodpovědný pedagog : Mgr. J. Pachlová
- přihlášeni : Brom J., Brom M., Král, Maleček, Nezvalová, Petrů, Toman, Tůma, Weinertová

První školní týden

První úkoly školního roku
středa - obaly na ŽK, informace o případných změnách údajů, případné žádosti o uvolnění, přinést si potřeby na Vv a Tv, rozmyslet si zástupce třídy do školní samosprávy, přinést květiny do třídy, podělíme se o novinky z prázdnin a budeme cestovat po mapě
čtvrtek - výuka dle rozvrhu, přinést si sešity, pravítka a vybavený penál, dobře začít od prvního dne se vyplatí
pátek - na hodinu češtiny si připravit povídání o knížkách, které jste o prázdninách přečetli
platba : pracovní sešit RADUGA 129,- Kč přinést do 4.9.
Třída VIII.A
Třídní učitel : Mgr. Kateřina Dražanová

Český jazyk
- výuka probírá podle ŠVP
- učebnice z nakladatelství Fraus
- pracovní sešit používat v letošním školním roce používat nebudeme
- sešity : 5x A5 z toho 3x 544 a 2x 524

Ruský jazyk
- výuka probíhá podle ŠVP
- učebnice z nakladatelství Fraus (Raduga)
- cenu pracovního sešitu žáci uhradí škole na začátku školního roku
- sešity : 3x A5 z toho 1x 544 a 2x 524

Dějepis
- výuka probíhá podle ŠVP, v 8. ročníku pouze hodina týdně
- učebnice pro práci ve třídě z nakladatelství Nová škola
- využívání i jiných učebních textů schválených MŠMT
- další pomůckou je dějepisný atlas z nakladatelství Kartografia
- sešity : 1x A4Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


Login
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy