Login

Český jazyk

Práce 6. 4. – 17. 4. 2020


MLUVNICE
– PRACOVNÍ SEŠIT STR. 35/CV. 1,2,3,4

LITERATURA – PŘEČÍST - ČÍTANKA – NÁVRAT LASSIE, BELLA A SEBASTIAN, BÍLÝ TESÁK


Vzkaz:
Rád bych vám všem poděkoval za několik týdnů „školy na dálku". Všichni se snažíte plnit zadané úkoly, někdo více, jiný o trochu méně, ale musím přiznat, že všichni na výbornou, což je, jak víme, jasná a nezpochybnitelná JEDNIČKA.

A přeji vám krásné Velikonoce!
Váš ZB

Práce 23.-27.3.


Vypracujte a pošlete mi:
str. 69/ cv. 3 a 4

Zopakujte si: SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
Vypracujte a pošlete mi:
str.70/ cv. 1

SLOH

Vypracujte a pošlete mi (do 14 dnů – tedy do pátku 3. dubna):
Určitě jste navštívili alespoň jednou ZOO, na straně 132 jsou vyobrazena zvířata - postupujte podle zadání cv. 9

LITERATURA

Pokračování tématu PUTOVÁNÍ SVĚTEM-
str. 96- 97
Přečíst oba úryvky textu – vypracovat odpovědi na otázky (krátké),
i ze str. 94-95 – budou součástí testu - (do 14 dnů – tedy do pátku
3. dubna)

Práce od 12.3.2020

Cvičení

Učebnice: str. 68,1 + 68,2 + 69,3 + 69,4                                                                        

Cvičení – základní skladební dvojice - vypsat

1. Po mnoha náročných hodinách jsme s děvčaty konečně přišli.

 1. děvčata přišla
 2. jsme přišli

2. Z letadla byla vidět rozsvícená města.

 1. města byla vidět
 2. letadla byla

3. Měli by si koupit průkazku do knihovny.

 1. by si měli koupit
 2. by si měli

4. Najdi ve větě základní skladební dvojici.

 1. najdi dvojici
 2. najdi

5. Děti i dospělí křičeli radostí!

 1. dospělí křičeli
 2. děti i dospělí křičeli

6. Z prezidentova vánočního projevu jsou politici zklamaní.

 1. politici jsou zklamaní
 2. prezident je zklamaný

7. Školy jsou často znechuceny přístupem ministerstva školství.

 1. jsou
 2. školy jsou znechuceny

8. Konečně jsme na to přišli!

 1.  jsme přišli
 2.  jsme na to přišli

9. I když o to vůbec nestojíte.

 1.  o to nestojíte
 2.  nestojíte

10. Každý si přinese na pondělí tempery a štětce.

 1.  si přinese
 2.  každý si přinese

SLOH

Podle vzoru zkuste napsat svými slovy umělecký popis: (8-10 vět) – poslat učiteli ke kontrole na mail

Vzor:

Nejkrásnější částí vzorně upraveného parku, je malý ostrov uprostřed stromů a květin, kde jsou různobarevné keře mistrně sestříhané do tvarů i exotických zvířat.

 

LITERATURA

Čítanka - přečíst str. 94 +95  

Vypracovat do sešitu odpovědi na otázky viz str. 95

 

Kontakt: zdenek.bartak@zsnpr.cz (jsem k dispozici od 16 -18:00 hod. denně)

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy