Login

Český jazyk

Český jazyk a literatura - VII.A.VII.B ( 12.3. - 24.3.2020)

Doporučená práce na období 12.3. - 24.3.2020

- zadanou práci žáci mohou vypracovat do sešitů na mluvnici, literaturu, sloh, PS

- v případě dotazů mě kontaktuje na školním emailu (iveta.pitelova@zsnpr.cz)

- vyznačená cvičení zašlete rovněž na tento email

1. mluvnice

Téma: Základní a rozvíjející větné členy, opakování pravopisu

1/ učebnice: str. 81 - 85 ( opakování učiva 6. ročníku)

- zopakovat si informace o základních a rozvíjejících větných členech

uč. str.83/cv.1

str.83/cv.3

str.84/cv.3

str.85/cv.2

PS str.37/cv.2,3,4a

PS str.48/cv. 8,11

PS str.49/ cv.1

2. sloh

Téma. Výtah

PS str.59/cv.1a,b,c,d

3. literatura

Téma: Opakování probrané látky, práce s texty - lyrika

literatura str. 42/43

- přečíst si básně a písemně odpovědět na otázky

- vyhledat si lyrickou báseň a napsat ji do sešitu

Milá třído,

děkuji všem, kteří jste poslali zadanou práci. Jsem velmi ráda, že se snažíte pracovat i v této složité době. Doufám, že všechno společně zvládneme. Posílám Vám další studijní materiál (cvičení, která slouží k zopakování probrané látky).

Podtržená cvičení mi pošlete do 31.3.2020 na email iveta.pitelova@zsnpr.cz. (práci zpracujte

ve Wordu, popřípadě napište přímo do emailu. Zkontroluji a odešlu zpět opravené, abyste všichni měli zpětnou vazbu.)

Přeji všem hodně zdraví a optimismu.

 

Studijní materiál (24.3. - 31.3.2020)

1. Mluvnice

Téma: Rozvíjející větné členy – přívlastek, pravopis

učebnice

a/ pravopis: str.103/cv.3

str.105/cv.2

b/ JR: str.80/cv.4

c/ rozvíjející větné členy: přívlastek str.84 – tabulka – zopakovat si své znalosti o větném členu

str.84/cv.1a, b

2. Sloh

Téma: Výtah

učebnice

str. 126/cv.2 a,b,d (stručně)

3. Literatura

Téma: Práce se textem, pozumění textu

učebnice literatury

str.76 – Velikonoční příběh (přečíst si text-vyhledat si informace o Velikonocích – můžete čerpat

ze str.77, odpovědět na otázky k textu 1,2)

str.77 – velikonoční koledy (přečíst, odpovědět na otázky str.77/1,2,4)

Zadaná práce k procvičení (1.4. – 14.4.2020)

Milí žáci,

děkuji za Vaši práci v uplynulém období. Poděkování patří také Vašim rodičům. Zadanou práci si naplánujte a postupně vypracujte. V případě dotazů k zadání mě můžete kontaktovat na emailu: iveta.pitelova@zsnpr.cz

Tučně vyznačená cvičení (mluvnice) napište ve Wordu, popřípadě zpracujte přímo do emailu a zašlete do 11.4.2020.

1. Mluvnice

Téma: Opakování látky 7. ročníku (pravopis, tvarosloví, skladba)

a/ práce do PS:

str.5/cv.2 a, b, str.6/cv.5, str.7/cv.7, str.8/cv.12 a, str.9/cv.13,14, str.35/cv.2

b/ práce z PS do sešitu na mluvnici:

str.9/cv.16 a

str.28/cv.2

c/ práce v učebnici:

str. 104/cv.1, str.105/cv.3

2. Sloh

Téma: Vypravování

a/ práce s učebnicí

str.131 – tabulka Vypravování (zopakovat si všechno, co umíme o vypravování)

str.131/cv.1 přečíst si text, písemně str.132/a, b, c, d)

3. Literatura

Téma: Práce s knihou (libovolný výběr knihy)

a/ přečíst si libovolnou knihu od oblíbeného autora

b/ písemně zpracovat do literatury (autor-stručné informace, hlavní postava/ postavy, stručně děj, vlastní hodnocení knihy)

Přeji hodně zdraví a dobrou náladu.

Iveta Pitelová

 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy