Login

přehled úkolů

Přehled úkolů z matematiky

Vážení rodiče,
písemné úkoly z matematiky jsou zadávány pravidelně jednou týdně zpravidla ve čtvrtek. Vypracované úkoly by měly být odevzdány do úterý následujícího týdne. Pokud není uvedeno jinak, tak žáci vypracovávají úkol do domácího sešitu.
V záhlaví úkolu by mělo být uvedeno pořadové číslo úkolu, datum a u každého úkolu strana a cvičení. Na konci domácího úkolu potvrďte jeho kontrolu svým podpisem.
Nemusíte nutně kontrolovat správnost, ale dohlédněte prosím na úpravu a úplnost zadaného úkolu a zkontrolujte případnou opravu minulého úkolu.
Úkoly slouží k procvičení a upevnění probíraného učiva a jejich pečlivé vypracování je v zájmu žáka. Pokud je doporučena oprava nesprávně vypracovaného úkolu, pak je vhodné ji udělat co nejdříve. Při nepochopení úkolu je důležitá včasná konzultace žáka s vyučujícím.

přehled domácích úkolů z matematiky

číslodatum zadání úkolu (cvičení)poznámka
I. pololetí  
1.13.9.  U 10/3g-l, 11/7g-l, 12/11 
2.20.9.  U 20/8, 21/4d-f, 22/6 
3.27.9.  U 29/8,9; 31/16,17 
4.4.10.  U 37/9; 39/5a,b 
5.10.10.  Bě 73/61; 74/62,63 Běloun, Sbírka úloh
6.18.10.  48/6; 49/9; 50/12 
7.25.10.  Bě 81/88; 82/90 Běloun, Sbírka úloh
8.1.11.  Bě 84/97; 86/106 Běloun, Sbírka úloh
9.8.11.  Bě 93/7d, 8c Běloun, Sbírka úloh
10.16.11.  U 64/2 - grafické řešení na mm papír
11.22.11.  U 64/4; 64/7 
12.29.11.  Bě 115/17, 18; 117/38 Běloun, Sbírka úloh
13.6.12.  slovní úlohy pracovní list
14.13.12. slovní úlohy pracovní list
    


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy