Login

přehled úkolů

Přehled úkolů z matematiky

Vážení rodiče,
písemné úkoly z matematiky jsou zadávány pravidelně jednou týdně zpravidla ve čtvrtek. Vypracované úkoly by měly být odevzdány do úterý následujícího týdne. Pokud není uvedeno jinak, tak žáci vypracovávají úkol do domácího sešitu.
V záhlaví úkolu by mělo být uvedeno pořadové číslo úkolu, datum a u každého úkolu strana a cvičení. Na konci domácího úkolu potvrďte jeho kontrolu svým podpisem.
Nemusíte nutně kontrolovat správnost, ale dohlédněte prosím na úpravu a úplnost zadaného úkolu a zkontrolujte případnou opravu minulého úkolu.
Úkoly slouží k procvičení a upevnění probíraného učiva a jejich pečlivé vypracování je v zájmu žáka. Pokud je doporučena oprava nesprávně vypracovaného úkolu, pak je vhodné ji udělat co nejdříve. Při nepochopení úkolu je důležitá včasná konzultace žáka s vyučujícím.

přehled domácích úkolů z matematiky

číslodatum zadání úkolu (cvičení)poznámka
II. pololetí  
1.7.2. U 118/1; 118/2b,c,d 
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
    


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy