Login

Přírodopis

Lichokopytníci

Podle učebnice str. 63-65, Zjistěte z textu a zapište do sešitu.

1) V čem spočívá rozdíl mezi sudokopytníky a lichokopytníky.

2) Jakou skladbu má chrup lichokopytníků

3) Čim se živí.

4) Vypište zástupce lichokopytníků

5) Vypište nejdůležitější informace o koních, oslech, zebrách a nosorožcích.

Pro zvídavé:

Kde žije kůň Převalského.

Kde v ČR žijí divocí koně.

Co je valach.

Co je uzda a jak se používá.

Př. Chobotnatci

učebnice str. 65 a 66 vypracovat otázjky dle učebnice

Jaké hmotnost může dosáhnout slon?

Co je chobot?

Popište chrup chobotnatců.

Co tvoří potravu slonů?

Shlédnout dokument:

https://uloz.to/file/aaryJmRmQjhO/david-attenborough-slon-jmenem-jumbo-ts

Pro zvídavé:

Které rozdíly najdeme mezi slonem africkým a indickým?

kytovci, úvod primáti

otázky odpovězte do sešitu strany str. 66 kytovci, str. 70 primáti

kytovci:

Jak jsou kytovci uzpůsobeni životu ve vodním prostředí?

Jaky kytovci dýchají?

Jak se dorozumívají?

Který savec je největší?

Co to jsou kostice?

Co víš o delfínech a kosatkách?

 

Pro zvídavé:

Co je to ambra?

Co nebo kdo byl Moby-Dick?

 

primáti (úvod)

Popište končetiny primátů.

Na jaké skupiny se dělí primáti?

Primáti - pokračování

opovězte na otázky pomocí učebnice str. 70 a 71

1) Které opice využívají svůj ocas jako kormidlo při dlouhých skocích?

2) Jak se jmenuje jediný druh opice žijící na území Evropy.

3) Popište způsob života paviánů.

4) Popište jednotlivé lidoopy - gorilu, orangutana a šimpanze

 

Pro zvídavé:

Co se vám povede zjistit o gibonech?

Kořen, Stonek

odpovědět na otázky podle učebnice str. 73 - 76

Kořen:

1) Jaké jsou funkce kořene?

2) Čemu říkáme kořeny svazčité?

3) Co je kořenová čepička?

4) Jaká je funkce kořenových vlásků?

5) Napiš 2 typy kořenových soustav

 

Stonek

1) Jaké jsou funkce stonku?

2) V čem se liší byliny a dřeviny?

3) Vysvětli termíny: lodyha, stvol, stéblo a oddenek

4) Popiš bylinný stonek

5) Popiš dřevnatý stonek

6) Jaký je rozdíl mezi stromem a keřem?


Milí žáci,
většina z Vás již dodala výše uvedené vypracované úkoly. Prosím, kdo tak ješte neučinil, zašlete je do neděle 19. dubna.
Děkuji. 
Š. Kanov

List

odpovědět na otázky, učebnice str. 76-78

1) Jaké jsou funkce listu?

2) Co je řapík a čepel?

3) Jak se listy dělí podle tvaru čepele?

4) Jakou funkci mají v listu cévní svazky?

5) Co je žilnatina a uveďte příklady typů žilnatiny.

6) Jaké mohou mít listy postavení na stonku?

 

Růst rostlin

odpovědět na otázky, učebnice str. 78-79

1) Jaké podmínky potřebují semena rostlin k vyhlíčení?

2) Popište stavbu semena fazole.

3) Jaký počet děloh mohou mít semena rostlin.

Praci prosím zaslat do 26.4. 

 

Dne 28.4 bude opakování na skypu, po konzultační hodině. Začneme ve 12 hodin.

link na skupinu:

https://join.skype.com/iixazfjyGZXH

 

život rostlin

odpovězte na otázky dle učebnice str 80 - 82

1) Pokud se rostlina rozmnožuje semeny, jak tento typ rozmnožování označujeme?

2) Jak dělíme rostliny podle délky vývinu?

3) Uveťe příklad trvalky.

4) Pokud se rostlina rozmnožuje částmi rostlinného těla, jak tento typ rozmnožování označujeme?

květ (1. část)

6) Jakými způsoby se mohou rostliny vegetativně rozmnožovat?

7) Nakreslete do sešitu stavbu květu prvosenky a pohlavních orgánů květu.

8) Vysvětlete termín jednopohlavné květy, jednopohlavné květy, jednodomá rostlina, dvoudomá rostlina.


květ
(2. část)

odpovězte na otázky učebnice str. 83-85

1) Jaký je rozdíl mezi rozlišenými květními obaly a okvětím?

2) Co to je květenství?

3) Zakreslete do sešitu jednoduchá a složená květenství.

5) Co to je opylení?

6) Vysvětlete termín samosprašná a cizosprašná rostlina.

8) Jakými mechanismy jsou rostliny opylovány?

9) Popište proces oplození u rostlin.

 

Plod, pohyby rostlin

odpovědět na otázky, učebnice str. 85-87

1) Dužnaté plody - popište jednotlivé typy dužnatých plodů.

2) Suché plody - popište jednotlivé typy suchých plodů.

3) Jaké jsou pukavé plody?

4) Jak se plody nebo semena mohou šířit prostřednictvím živočichů?

5) Jaký je rozdíl u pasivního a aktivního pohybu rostlin?

6) Napište příklady aktivního pohybu rostlin.

Brukvovité

odpovězte dle učebnice str. 93-95

1) Jaký je hospodářské význam řepky olejky?

2) Jaké jsou nejznámější odrůdy zelí.

3) Z které rostliny byly tyto odrůdy vyšlechtěny'?

4) Kterou část rostliny konzumujeme u hořčice a kterou u křenu?

5) Napište alespoň 3 brukvovité plevele.

Rostliny a prostředí
Do sešitu vyrobte tabulku na str. 122 v učebnici.

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy