Login

Zeměpis

Centrální Asie

Podle učebnice str. 56-57, Zjistěte z textu a zapište do sešitu.

1) Jaké státy leží v centrální Asii.

2) Jaké řeky a jezera se nachází v centrální Asii.

3) Jmenuj 3 pohoří v centrální Asii.

4) Jmenuj 3 pouště v centrální Asii.

5) Rozdělení obyvatelstva.

6) Převažující náboženství.

Evropa   úvod učebnice str. 64-65.

Pracuj s mapou  1.  str. 64/cv.1,2,3

Odpověz do sešitu na dané otázky:

1.na které polokouli se Evropa nachází

2.plocha Evropy

3. hranice mezi Evropou a Asií

4. v jakém  podnebném pásu se nachází

5.k úmoří jakého oceánu patří

6.nejdelší řeka Evropy

7.nejvýznamnější hospodářské organizace

8.str. 65 cv. 2  , možnost práce s internetem   www.  clenskestaty.eu   najdi , vyjmenuj a zapiš do sešitu

dokument Indie:
https://uloz.to/file/bvlk5DazDXlA/cestomanie-indie-pet-drahokamu-dokument-tvrip-avi

Pro zvídavé:

otázky str. 58, cv. 3, 5, 7, 9

Dokumenty ČT1 Objektiv

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/

Vybrat příslušný stát.

Evropa povrch, vodstvo  

vyhledej na internetu slepou mapu Evropy / vytiskni nebo obkresli/ a vyznač do ní dané pojmy.

Mapku vlep do sešitu.

použij atlas str. 46 fyzická mapa Evropy

Řeky: Volha, Dunaj, Dněpr, Pečora, Severní Dvina, Rýn, Visla, Labe, Odra, Seina, Temže

Jezera: Ladožské, Oněžské, Vänern, Balaton, Bodamské

Poloostrovy: Skandinávský, Kola, Pyrenejský, Apeninský, Balkánský, Jutský

Zálivy: Botnický, Biskajský

Ostrovy: Island, Britské ostrovy, Korsika, Sicílie, Kréta, Sardinie

Průlivy: Gibraltar, Lamanšský

Téma: Země Evropy -zeměpisný kvíz

Zadejte  do vyhledávače Seterra Evropa : Země- zeměpisný kvíz

Najdete  tam slepou  mapu  Evropy, vlevo nahoře čas a název státu . Pokud kliknete dobře, bude stát bílý ,chybně žlutý.

Potrénujte ,vyfoťte a pošlete svůj nejlepší výsledek.


Jižní Evropa učebnice str. 66-67

odpověz na otázky:

1.Které moře omývají břehy Jižní Evropy

2.které státy tam řadíme,i hlavní města

3.jaké vnitřní geologické . procesy jsou tam časté

4.typické stromy

5.jaké plodiny se tam pěstují

6.k jakým národům patří obyvatelstvo Jižní Evropy

 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy